Nội dung cập nhật

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh vượt qua bể khổ. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai…

Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của sự Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi ...

Đọc thêm
Buy

Lời chứng thực

6 ngày trước
Tượng ở shop rất đẹp, tư vấn rất nhiệt tình
- Phong N
6 tháng trước
em thỉnh giúp chùa, về sư thầy khen nứt nở ạ
- Khỏe M
một năm trước
Ta nói hàng đúng đẹp. Rất thích
- Bảo N

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Gọi ngay
  • 093 173 81 89

Địa chỉ

Tìm đường
A87, Đường Lê Thị Riêng
Phường Thới An
Quận 12
Thành phố Hồ Chí Minh 70000
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:08:00–21:00
Th 3:08:00–21:00
Th 4:08:00–21:00
Th 5:08:00–21:00
Th 6:08:00–21:00
Th 7:08:00–21:00
CN:08:00–21:00
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.